Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


Channel Description:

دانلود طرههای توجیهی کمیاب
  0 0

  هدف از انتخاب عنوان (رنگ در نشانه پیکتوگرام) شناختن مخاطب و ایجاد ارتباط و نفوذ در احساس و اندیشة او میباشد بسیار اتفاق افتاده است که در برابر هشدارهای بصری چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی احساس خطر و امنیت کردهایم و همانگونه که علائم ونشانههای راهنمایی و رانندگی بعنوان یکی از پایههای اصلی

  دانلود پژوهش رنگ در نشانه (پیکتوگرام)

  طراحی پیکتوگرام برای فرودگاه بینالمللی امام خمینی هدف از انتخاب عنوان (رنگ در نشانه پیکتوگرام) شناختن مخاطب و ایجاد ارتباط و نفوذ در احساس و اندیشة او میباشد بسیار اتفاق افتاده است که در برابر هشدارهای بصری چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی احساس خطر و امنیت کردهایم و همانگونه که علائم ونشانههای راهنمایی و رانندگی بعنوان یکی از پایههای اصلی و

  دسته بندی هنر و گرافیک
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 29664 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 123

   

  طراحی پیکتوگرام برای فرودگاه بین المللی امام خمینی

   

  پیشگفتار

  انسان موجودی است اجتماعی، چنانکه از بدو خلقت همواره درصدد آن بوده تا با همنوعان خود ارتباط برقرار کند اما از آن جهت که قادر به سخن گفتن نبود بنابراین بوسیله حرکات دست و علائمی که از این طریق نمایش میداد با افراد و اشخاص اطراف خود ارتباط برقرار میکرد. سپس زمانی رسید که شروع به انتقال این حالات و علائم بر روی دیوارة غارها نمود. بدینگونه که تصاویری از آنچه که مورد نظر وی بودند را ترسیم مینمود تا بتواند مفهوم خود را برساند اما در پارهای از موارد این تصاویر نمیتوانستند کمک وی باشد. چنانکه برای بیان احساسات و برخی از مسائل دیگر مجاب به اختراع خط و زبان گردید اما آثاری که مربوط به هزاران سال قبل میباشند و بر دیوارة غارها همچنان منقوش هستند یکی میباشند بین بشر ابتدایی وانسان امروزی بدینگونه که از طریق علائم ما میتوانیم به بسیاری از امور آنروز پی ببریم. از این نکته مشاهده میشود که گرچه خط و زبان اختراع شدهاند اما محدودیتهایی که این دو دارا میباشند را در تصاویر مشاهده نمیکنیم همچنانکه امروز ما میتوانیم به نوشتارهای تصویری انسانهای اولیه آگاهی یابیم اما حتی در جهان پیشرفته امروزی به هنگام مسافرت از یک نقطه جهان به نقطه دیگر اگر قرار بر تکیه به زبان و خط باشد، نهتنها نمیتوانیم با انسانهای عصر خود ارتباط برقرار کنیم بلکه مشکلات عدیدة بیشماری را پیش روی خود خواهیم داشت که معلول همین نقص در ارتباط میباشد. چنانکه پیشتر مطرح شد نیاز به صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن در بشر ابتدائی بعدها باعث اختراع خط و الفبا و علائم ... شد واین اختراعات مرحله به مرحله پیشرفت نمود و با متحد شدن انسان اختراعات نیز گسترش یافتند و انسان گام به گام پیشرفت نمود تا به این نقطه از زمان با وجود امکانات بیشمار رسید.

  در این راستا هنر نیز دارای ابعاد گوناگونی شد که گرچه به نسبت ظاهر و صورت اولیه خود بسیار متفاوت است اما همچنان ریشه در نقطة تولد خود دارد. این پیشرفت و گسترش تا این حد ادامه یافته که از دیوارة غارها به شکل کنونی خود رسیده و دارای مختصات خاص خود و متخصصان مختلف گشته است و به شاخهها و رشتههای مختلفی تقسیم گشته. گرافیک یکی از این شاخهها میباشد که با وجود آنکه به ظاهر هنری نوپاست اما در حقیقت دارای سابقه بس کهن است.

  چرا که تمامی علائم و تصاویری که در ابتدای تاریخ هنر یافت شدهاند آثار گرافیکی بودهاند که در اختیار بشر اولیه قرار داشتهاند همچون علائم وتصاویر منقوش بر دیوارة غارها که برای ارتباط برقرار نمودن آنها مورد استفاده بودهاند و ما نیز با تکیه به این علائم، اطلاعاتی پیرامون نوع زندگی و محیط زندگی آنها به دست میآوریم. بنابراین میتوان گفت که علامت در عمل نوعی ارتباط است آنچنانکه ما نیز امروزه متکی به این علائم و نمادها میباشیم. اما به گونهای کاملا متفاوت از همتایان اولیه آنها، این علائم و نشانهها که در ابتدا صرفا بیانگر مفاهیم خاصی بودهاند با گذشت زمان دارای قواعد و چهارچوبی گشتهاند و نیز دارای انواع مختلی شدهاند که پیکتوگرام یک نوع نشانة تصویری میباشد که در دنیای کنونی ما استفادة فراوانی دارد و من سعی کردهام در این رساله به انواع پیکتوگرام و خصوصایت آن و کاربرد رنگ در پیکتوگرام بپردازم. که با تکیه بر قواعد و علم مورد نیاز برای آنها تهیه میگردند. با توجه به محیط پیرامون خود مشاهده میکنیم که علائم نقش به سزایی را در زندگی، ایفا میکنند و در هر مکان و موقعیتی میتوانند به منظورهای مختلف یاریرسان ما باشند.

  عنوان پروژه: رنگ در نشانه (پیکتوگرام)

  رشته : گرافیک

  مقدمه

  هدف از انتخاب عنوان (رنگ در نشانه پیکتوگرام) شناختن مخاطب و ایجاد ارتباط و نفوذ در احساس و اندیشة او میباشد. بسیار اتفاق افتاده است که در برابر هشدارهای بصری چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی احساس خطر و امنیت کردهایم و همانگونه که علائم ونشانههای راهنمایی و رانندگی بعنوان یکی از پایههای اصلی و فرهنگ زندگی در اندیشهها نفوذ کرده است، استفادة آگاهانه و منطقی از رنگ نیز در سایر موارد بیتأثیر نخواهد بود. چه بسا رنگ بیشتر از هر پدیدة دیگری اطراف انسان را احاطه کرده و در تمامی مایحتاج روزمـّره اعم از پوشاک، غذا و سایر مواد مصرفی، و غیره بکار گرفته شده است.

  در انتخاب و تأثیر رنگها بر افراد با توجه به فرهنگ زندگی، تفاوتهای قابل ملاحظهای وجود دارد. یکی رنگ آبی را بر دیگری ترجیح میدهد و دیگری رنگ سبز را دوست داشتنی میداند. به درستی نمیتوان گفت چرا افراد رنگهای مطلوب و محبوب مخصوص به خویشتن را دارند، شاید زمینههای ذهنی، تجربهها، تداعیها و حوادث دیگری که در زندگی بزرگسالان بوجود آمده است افراد را به رنگ مشخصی علاقمند یا متنفر ساخته باشد.

  هنوز هیچ مجموعهای دربارة رنگهای مورد پسند مردم در تمامی کشورها به دست نیامده است و از واکنش افراد جماعات گوناگون در برابر رنگ اطلاع کافی نداریم. بدون شک با شناخت عوامل مؤثر در انتخاب رنگ در بین جوامع مختلف با فرهنگ و نوع محل زندگی و سن اشخاص با توجه به سلامت بدن و روح آنها میتوان به تأثیر فیزیکی و روانی رنگها نیز پی برد.

  سن اشخاص در انتخاب رنگ تأثیری قابل ملاحظه دارد، مثلا رنگهای انتخابی خردسالان با بزرگسالان تفاوت دارد. رنگهای زنده و خالص مورد توجه کودکان قرار میگیرد. در صورتی که بزرگسالان رنگهای پخته و ترکیب شده را ترجیح میدهند. محل زندگی نیز در انتخاب رنگ مؤثر است ودر مناطقی که هوا آفتابی است نوع انتخاب رنگ اشخاص با مناطق ابری تفاوت دارد و نیز فصول سالانه عاملی است که اشخاص را در برابر سؤال محقق وادار به جوابهایی متناسب با فصل میسازد. فرهنگ جامعه در عقیدة انتخاب رنگ بیاثر نیست. میتوان برای تشخیص سلیقة اشخاص به تحقیقات روانی و اجتماعی دست برد، در این تحقیقات مصاحبه و تکثیر پرسشنامه از وسایل تحقیقی به شمار میآید، بعد از هر تحقیق میتوان سلیقة جمعی یا گروهی را دریافت. سلامت بدن و سلامت روح نیز جزء خصایص است. به هر صورت انتخاب رنگی که به وسیلة فردی ابراز میشود نوعی انتخاب شخصی است ولی در تعیین رنگ الزاما باید به انتخاب گروه و یا جامعه واقف شد.

  باید توجه داشت هر درجه از رنگها که ضعیف یا قوی باشند خصایص و تأثیر ویژهای دارند که خصایص یک رنگ ممکن است در کشورها و جماعت مختلف تأثیر متفاوت بگذارند.

  انسان سیستم کدگذاری رنگ را ایجاد کرد، هر چه کد سادهتر باشد، آسانتر پیام فهمیده خواهد شد. ارتباط رنگ با مخاطبین خود، مستقیمتر از لغات و اعداد است. مثلا در چراغهای ترافیک، عملکرد رنگ به شکل کد خوب است. زیرا به سرعت منتقل شده، فهمیده و پذیرفته شده است.

  دانستن معانی اجتماعی و سمبولیک رنگها در کشورهای مختلف بسیار جالب است. برای شناختن بعضی از این مفاهیم به مفهوم چند رنگ در کشورهای مختلف میپردازیم که میتوان به سهولت دریافت که حتی با وجود فاصلههای چند هزار کیلومتری، رنگها تقریبا در اذهان بیشتر تداعی سمبولهای مشترکی را میکنند. تنها تفاوت آنها بر سر فرهنگهای قومی که ریشههای چندهزارساله دارد وبر اثر شرایط جوی متفاوت و عقاید دینی متفاوت و غیره بوجود آمده است.

  رنگ سیاه در اکثر کشورها معنی عزا و افسردگی را دارد و رنگ سفید در اکثر کشورها معنی صلح و بیگناهی را دارد و رنگ قرمز معنی خشم و گرما و در پیکتوگرامهای راهنمائی و رانندگی علامت خطر را میرساند و سبز در اکثر کشورها معنای جوانی و سبزی و شادی را میرساند و رنگ آبی معنی آسایش و ترس و زرد معنای نور و خورشید و بیماری را در اکثر کشورها میرساند.

  فهرست

  عنوان صفحه

  چکیده

  مقدمه

  فصل اول: مفهوم کلی رنگ

  رنگ.................................... 2

  اثر رنگ................................ 7

  رنگ در روانشناسی...................... 13

  منشاء اهمیت رنگ........................ 15

  فیزیولوژی رنگ......................... 15

  معنای هشت رنگ......................... 16

  1- رنگ خاکستری....................... 18

  2- رنگ آبی.......................... 18

  3- رنگ سبز.......................... 20

  4- رنگ قرمز......................... 21

  5- رنگ زرد.......................... 22

  6- رنگ بنفش......................... 24

  7- رنگ قهوهای....................... 25

  8- رنگ سیاه........................... 26

  نقش رنگ در فرهنگ و ملل................ 26

  رنگ در تبلیغات........................ 30

  1- جلب توجه......................... 31

  2- حفظ توجه......................... 33

  3- تبادل اطلاعات..................... 34

  رنگ در هنر............................ 35

  رنگ در ادبیات......................... 36

  رنگ در سینما.......................... 38

  رنگ در هنرهای تجسمی.................... 38

  قرمز................................ 39

  زرد................................. 40

  سبز................................. 40

  آبی................................. 40

  سفید................................ 40

  سیاه................................ 40

  مربع................................ 41

  مثلث................................ 41

  دایره............................... 42

  فصل دوّم: رنگ در هنرهای تجسمی

  رنگ در نقاشی.......................... 44

  رنگ در گرافیک......................... 47

  رنگ در کامپیوتر....................... 48

  رنگ در عکاسی.......................... 52

  رنگ در معماری......................... 53

  نقش رنگ در فضای شهر................... 55

  فصل سوم: رنگ با گرایش کاربردی در هنر گرافیک

  رنگ در طراحی پوستر..................... 60

  رنگ در طراحی جلد...................... 61

  رنگ در تصویرسازی...................... 62

  رنگ در بستهبندی....................... 64

  رنگ در صفحه آرائی..................... 67

  ایجاد حرکت............................. 68

  رنگ تیترها............................. 68

  رنگ گذاری متن.......................... 68

  رنگگذاری متن........................... 69

  رنگ در تصاویر......................... 70

  رنگ در روزنامه........................ 71

  رنگ در نشانه.......................... 72

  فصل چهارم : رنگ در نشانه (پیکتوگرام)

  تاریخچة نشانه (نشانه تصویری «پیکتوگرام») 76

  پیکتوگرام چیست؟....................... 82

  انوع پیکتوگرام........................ 85

  رنگ در پیکتوگرام...................... 91

  ضرورت رنگ در پیکتوگرام................ 95

  ارتباط رنگ با محیط..................... 96

  نوع رنگ گذاری........................ 100

  بحث تأثیرگذاری هر رنگ.................. 101

  نتیجهگیری:............................ 107

  فهرست منابع.......................... 111

  فهرست منابع تصویری................... 114

   

  122 صفحه فایل Word

   

  دریافت فایل  0 0
 • 07/26/18--05:31: Article 4
 • دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی هنر در فرهنگ اسلامى در قالب pptx، قابل ویرایش و در حجم 152 اسلاید شامل هنرهای اسلامی، معمارى اسلامى، معمارى مساجد، سروده ویکتور هوگو درباره الحمراء، معماری مدرسه، معمارى آرامگاه ها، معماری مدرن اسلامی، خوشنویسی، نقاشی، هنرهای اسلامی و نفوذ آن در اروپا، علم موسیقی، اسحاق موصلى، عبدالقادر مراغی، آثار عبدالقادر مراغی

  مشخصات فایل:

  عنوان: پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى

  تعداد اسلاید: 152 اسلاید

  قالب بندی: پاورپوینت

   

  فهرست مطالب:

   هنرهای اسلامی

  معمارى اسلامى

  معمارى مساجد

  سروده ویکتور هوگو درباره الحمراء

  معماری مدرسه

  معمارى آرامگاه ها

  معماری مدرن اسلامی

  خوشنویسی

  نقاشی

  هنرهای اسلامی و نفوذ آن در اروپا

  علم موسیقی

  اسحاق موصلى

  عبدالقادر مراغی

  آثار عبدالقادر مراغی

  آثار عبدالقادر مراغی: کنزالالحان

  آثار عبدالقادر مراغی: جامع الالحان

  آثار عبدالقادر مراغی: مقاصد الالحان

  آثار عبدالقادر مراغی: شرح الادوار

  تأثیر موسیقى اسلامى در موسیقى غرب

  پیوند مقامات با صوت و لحن قرآن کریم

  نُت مقامات موسیقى قرائت قرآن

   

  قسمتی از متن پاورپوینت:

  اقوام و ملل جهان در آشنایى با هنر و بهره ورى از آن تقدّم و تأخّر دارند.

  ایرانیان و رومیان، سده ها پیش از ظهور اسلام با هنر آشنا شده بودند و هر یک از این دو قوم، همزمان با ظهور اسلام، سنتهاى هنرى چند صد ساله داشتند.

  نخستین عربهاى مسلمان، نگاه خود را بر آثار هنرى جهان هنگامى انداختند که یک دسته از سپاهیان آنان در مشرق، کاخ رها شده پادشاه ساسانى را در تیسفون تصاحب کرد و دسته دیگر در بیزانس پیشروى کرد و صحراى سینا را در نوردید و به سال ١٨ق به مصر رسید و شهر اسکندریه را در اختیار گرفت.

   

  لینک دانلود


  0 0

  دانلود پاورپوینت ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی(چمنهای طبیعی و مصنوعی) بررسی ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی(چمنهایطبیعی و مصنوعی) پاورپوینت جامع و کامل ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی(چمنهای طبیعی و مصنوعی) کاملترین پاورپوینت ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی(چمنهای طبیعی و مصنوعی) پکیج پاورپوینت ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی(چمنهای طبیعی و مصنوعی)


  پاورپوینت ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی چمنهای طبیعی و مصنوعی

  دانلود پاورپوینت ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی(چمنهای طبیعی و مصنوعی) بررسی ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی(چمنهای طبیعی و مصنوعی) پاورپوینت جامع و کامل ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی(چمنهای طبیعی و مصنوعی) کاملترین پاورپوینت ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی(چمنهای طبیعی و مصنوعی) پکیج پاورپوینت ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی(چمنهای طبیعی و مصنوعی)

  دسته بندی پاورپوینت
  فرمت فایل ppt
  حجم فایل 6666 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 69

   

  نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

  قسمتی از متن پاورپوینت :

   

  تعداد اسلاید : 69 صفحه

  ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی(چمنهای طبیعی و مصنوعی) * خصوصیات چمن (grass)
  گیاهی است تک لپه ای ( مونوکوتیلدون ) از تیره گرامینه ها و جزء نباتات دائمی یک یا چند ساله محسوب می شود . این گیاه انتشار جهانی داشته و تحت شرایط آب و هوایی گوناگون از نواحی استوایی تا نواحی قطبی می روید. مرکز رویش چمن در قسمت طوقه ، نزدیک خاک است و این مرکز رویشی پایین به گونه ای است که کار چمن زنی را آسان می کند و نیز قدم زدن روی آن تقریباً‌ بدون عارضه بوده و حتی در مقابل پاخوری ولگد کوب شدن نیز مقاومت نشان داده و آنچنان آسیبی به چمن وارد نمی شود .
  این گیاه به دلیل داشتن بافت برگی متراکم و پوشاننده بهترین پوشش برای زمین های ورزشی بخصوص زمین فوتبال محسوب می گردد.
  چمن طبیعی ویژگیها و شرایط چمن خوب

  قابلیت پا خوری و استقامت
  سازگاری با شرایط آب و هوا و چهار فصل بودن
  دوام ، طول عمر و قدرت تحمل چیده شدن در دفعات و رشد مناسب
  ظرافت ، لطافت و سرسبزی برگها ، بافت و رنگ خوب در فصلهای مختلف
  دارا بودن ساقه کوتاه با قدرت پنجه زنی زیاد و سرعت جوانه زدن
  عاری بودن از کچلی ،‌علفهای هرز ، آفات و بیماریها
  مقاوم به خشکی ، سرما و گرما و شوری خاک و سایه


  چگونگی ایجاد سیستم زهکش فنی :
  در خاکهایی که خاصیت زهکشی مناسب نداشته باشند بطور مصنوعی اقدام به ایجاد سیستم زهکشی می گردد برای اینکار:
  * ابتدا عملیات خاکبرداری در منطقه مورد نظر صورت می گیرد . عمق خاکبرداری (بین 80-70 سانتیمتر)
  زمین مربوطه پس از نجام خاکبرداری بایستی کاملاً از نظر پستی و بلندیها مسطح و یکنواخت باشد.
  در این مرحله عملیات حفر کانالهای اصلی و فرعی صورت می گیرد، شیب لازم برای هدایت آب به بیرون از سیستم بایستی در نظر گرفته شود ،
  معمولاً‌ برای حصول نتیجه مطلوب در انتخاب جنس کانالها از بتن سیمانی یا لوله های پلی اتیلین استفاده می شود .
  برای سهولت خروج آب از سیستم ، کانالهای اصلی و فرعی تعبیه شده به یک سیستم خروجی نهایی منتهی می گردند
  و بدین ترتیب آب مورد نیاز گیاه پس از قرار گرفتن در دسترس سیستم ریشه ای و مشروب کردن ریشه ها ( مازاد آب بصورت زه آب) ازمنطقه ریشه ها به پایین نفوذ کرده ( طبقات زهکش ،‌آب را تدریجاً نفوذ داده و به پایین منتقل می کنند) و از سیستم به بیرون از محوطه زمین چمن منتقل می شود .
  * مرحله بعدی در ایجاد سیستم ، استفاده از سنگهای رودخانه ای بصورت قلوه سنگها و ایجاد طبقه بلوکاژ است معمولاً ایجاد طبقه در 2 یا 3 ردیف صورت می گیرد و عمل آن نیز به 35-25 سانتیمتر می رسد . در ایجاد این طبقه برای حالت تثبیت زدن غلتک ضروری است .

  * مرحله نهایی عملیات ، تشکیل طبقه فوقانی طبقه بلوکاژ ، یعنی استفاده از شن های ریز و درشت است که نقش فیلتر بین طبقات بلوکاژ و خاک بستر را دارند و از مسدود شدن فضاهای خالی بین طبقه بلوکاژ جلوگیری کرده و نفوذ‌ آب به طبقه زیرین را تسهیل می نمایند . عمق این طبقه نیز 15-10 سانتیمتر خواهد . نوع خاک
  بعد از ایجاد سیستم زهکشی ، مهمترین قسمت زیرسازی بستر چمن ،‌انتخاب نوع خاک زیر بستر چمن و ایجاد این طبقه است .
  در انتخاب خاک بستر از نوع خاکهای رسی ( قطر ذرات کمتراز 0/002میلی متر ) با ترکیب خاک - ماسه ( قطر ذرات 0/02تا 0/002میلی متر) استفاده می‌شود .
  خاک انتخابی باید عاری از هر گونه آلودگی به مواد آهکی و مواد نمکی و بذر و علفهای هرز و عوامل بیماریزا و غیره باشد .
  برای این منظور میتوان از طریق آزمایشگاههای تست خاک ،‌به میزان املاح محلول در خاک پی برد.
  خاک انتخابی بایستی از نظر مواد آلی ـ معدنی غنی باشد .
  عملیات غنی سازی ( حاصلخیز نمودن )‌خاک بوسیله کودهای آلی (حیوانی ) خاک برگ ـ مواد هوموسی ،‌کمپوست و … صورت می گیرد تا شرایط مطلوب برای رشد و نمو گیاه را فراهم نماید.
  عمق طبقه خاک زیر بستر معمولاً 25-20 سانتیمتر خواهد بود. جدول گذاری
  چمن را از اجزاء فضای سبز احاطه کننده آن جداکرده و نمای مجزایی از محیط اطراف را به چمن می دهد .
  همچنین مانع از هجوم پوشش گیاهی محیط اطراف به بخش چمن کاری و بالعکس می شود . عملیات بعدی در انجام مراحل آماده سازی بستر زیرین چمن شامل ، ماله کشی روی خاک مورد نظر ، تسطیح خاک حالت تراز بستر و همچنین شیب بندی و نهایتاً زدن غلتک برای کوبیدن خاک خواهد بود .

   

  پسورد فایل   magle.sportblog.ir

   

  دانلود فایل


  0 0

  دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی بیماری های واگیر شایع بیماری سرخک را مهلک و کشنده میدادند و به نوعی آن را یکی از عفونیترین بیماریهای شناخته شده در انسان معرفی میکردند. آنها بر این باور بودند که چنانچه فردی مبتلا به ویروس سرخک در اتاقی سرفه کند یا نفس بکشد و ویروسهای این بیماری در محیط پخش شود، سایر افراد نیز در عرض چند ساعت به بیماری سرخک مبتلا میشوند.


  دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی بیماری های واگیر شایع(سرخک)

  نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

  قسمتی از متن پاورپوینت :

   

  تعداد اسلاید : 119 صفحه

  عنواین اسلاید ها

  استراتژی حذف سرخک

  تعریف اپیدمیولوژی

  علایم و نشانه ها

  عوارض

  پیشگیری

  وضعیت فعلی ایران

  علائم بالینی

  و عیره

  لینک دانلود


  0 0

  دانلود رایگان پاورپوینت کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان.یک ویروس از خانواده ارتومیکسوویریده  از جنس انفلوانزا سه تیپ A,B,C در طبیعت وجود دارد ویروس RNA تک رشته ای و ژنوم هشت قطعه ای که 10 پروتئین را کد میکند. ویروسهای گروه آ متحمل تغییرات آنی ژنتیکی شیفت و دریفت میشود در صورتیکه ویروسهای گروه بی تنها تغییرات دریفت را داشته و گروه سی نسبتا پایدار هستند. تمام ویروسهای پرندگان از تیپ آ می باشند 16 آنتی ژن( هماگلوتینین ) H و 9آنتی ژن N ( نورآمینیداز) عامل بیماری انفلوانزای فوق حاد می باشند H7,H5  ویروسهای  ویروسهای آنفلونزاهای تیپ بی و سی عمدتا در انسان بیماریزا می باشند  ویروس در محیط PH بالا و خشکی حساس می باشد نسبتا ناپایدار می باشد و نسبت به گرما ، محلولهای ارگانیک و دترجنتها نظیر سدیم دزوکسی کلات و سدیم دودسیل سولفات باعث غیر فعال شدن ویروس شده و پس از برداشت مواد آلی مواد ضدعفونی کننده شیمیائی مانند ترکیبات چهارتائی آمونیوم ، مواد فنولیک ، هیپوکلریت سدیم ، اسیدهای رقیق و هیدروکسیل آمین ویروس را از بین می برند.


  تعداد صفحات 100 اسلاید

  حجم فایل 9.30 مگابایت

  عناوین اسلاید ها:

  1-عامل بیماری آنفلوانزا ی طیور

  2-سابقه بیماری آنفلوانزا ی طیور

  3-برسی خسارات اقتصادی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

  4-عوامل بیماری در پرندگان

  5-کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد طیور

  6- مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

  و غیره..

  پسورد دانلود magle.sportblog.ir

   

  لینک دانلود


  0 0

  دانلود پاورپوینت اصول ومبانی مدیریت در سازمانها


  فهرست :

  * دلایل تشکیل سازمان

  *تعریف سازمان

  *تعریف دیگری از سازمان

  *ارکان اصلی یک سازمان

  *ابعاد سازمان

  *منابع انسانی
  *منابع مالی
  *منابع مادی  ( فیزیکی)
  *منابع تسهیلاتی
  *منابع اطلاعاتی

  وغیره

   

  در 30 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش

  حجم فایل زیپ شده

   

  دانلود فایل